Trápi vás ďalekozrakosť? Zbavte sa jej laserovým zákrokom.

Čo je to ďalekozrakosť?

Ďalekozrakosť (hypermetropia) je dioptrická chyba, kedy oko nevidí dobre nielen do diaľky, ale aj do blízka. Pri hypermetropii je oko príliš krátke, alebo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná. Svetelné lúče sa preto zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz. Korigujeme ju dioptriou so znamiekom /+/.

Podobný jav prejavujúci sa vekom je presbyopia, ktorá je prirodzeným fyziologickým prejavom vyskytujúcim sa u každého vo veku nad 40 rokov a to aj u tých, ktorí nemali dovtedy žiadnu dioptrickú chybu. Pri presbyopii na rozdiel od ďalekozrakosti stráca šošovka svoju pružnosť čím oko stráca schopnosť zaostriť do blízka. Vďaka tomu potrebujeme okuliare na čítanie. U ďalekozrakosti je to iné v tom, že sa porucha videnia prejavuje nielen v zlom videní do blízka ale aj do diaľky, pričom príčiny nie sú v strate pružnosti šošovky.

Ďalekozrakosť môže byť ľahká (+ 3,0), stredná (+3,25 až +6,0), vysoká (nad +6,0) a je oveľa častejšie sprevádzaná amblyopiou (tupozrakosťou) a škúlením.

V akom veku sa ďalekozrakosť prejavuje?

Fyziologická hypermetropia sa prejavuje už od narodenia a postihuje každé novorodené dieťa. Postupne sa u väčšiny z nás upraví „sama od seba“ a to cca do 5-teho roku života. U niekoho sa však určitý stupeň ďalekozrakosti prejavuje aj naďalej a pre rodiča je občas náročné si to všimnúť. Prečo?

Oko dieťaťa či mladého človeka je schopné dobre vyrovnávať rozdiely aj niekoľkých dioptrií. Kvôli tomu môže trvať dlhšie, kým sa ďalekozrakosť ako refrakčná (dioptrická) chyba u dieťaťa prejaví. So stúpajúcim vekom oko začína mierne strácať schopnosť zaostrovania a postupne sa prejaví slabá hypermetropia. Dieťa tak prestáva vidieť dobre a to nielen do blízka, ale aj do diaľky.

zdravé videnie vs. videnie ďalekozrakého

Aké sú prejavy ďalekozrakosti?

Prítomnosť a významnosť príznakov je rôzna. Najmä mladí ich vôbec nemusia pocítiť.  Ich akomodačný aparát je schopný malú a strednú ďalekozrakosť skorigovať.

Príznaky ďalekozrakosti môžu byť začervenané oči, žmúrenie pri čítaní, problémy pri zaostrovaní, časté žmurkanie, zahmlené videnie, neskôr bolesti očí, hlavy sprevádzané inými nešpecifickými príznakmi, ako je napr. vypadávanie vlasov.  

Aké sú príčiny vzniku ďalekozrakosti?

Príčina ďalekozrakosti môže byť v rôznych chybách rohovky a očnej šošovky, vplyvom niektorých liekov, očných aj celkových ochorení, prípadne úrazom a pod. Rovnako aj faktory životného prostredia, zohrávajú určitú úlohu pri rozvoji ďalekozrakosti a jej stupňa. Na jej vzniku sa podieľa značnou mierou aj dedičnosť, obzvlášť pri jej vyšších formách. 

Najčastejšie formy korekcie ďalekozrakosti:

  • okuliare – plusové sklá
  • kontaktné šošovky – plusové dioptrie
  • laserový zákrok
  • vnútroočná šošovka – pozitívna

Okuliare

Korekcia okuliarmi je pre niektorých nepraktická nielen kvôli niektorým športovým činnostiam, ale aj preto, že sklá pri ďalekozrakosti sú hrubé práve v strede. Pri vyšších dioptriách sú tak ťažké a spôsobujú tzv. efekt veľkých očí.

Kontaktné šošovky

Pri kontaktných šošovkách je pri ďalekozrakosti najčastejším problémom ich nasádzanie. Dlhodobé nosenie kontaktných šošoviek má zas za následok nezvratnú deformáciu rohovky. Kontaktné šošovky navyše so sebou prinášajú aj riziko v podobe zápalov až nádorov na rohovke v dôsledku infekcií, ktoré pod šošovkou môžu vzniknúť najmä ako následok pôsobenia vody a to primárne z bazéna či jazera. Bez rizika nie je ani voda z vodovodného kohútika, preto ich odporúčame vybrať von aj v čase sprchovania sa. Viac o správnom nosení kontaktných šošoviek sa dozviete v našom článku tu.

Laserový zákrok

Najnovším spôsobom korekcie je laserový zákrok, avšak už ani ten nie je žiadnou novinkou, pretože korekcie zraku laserom sa vykonávajú už viac ako 30 rokov. Princípom zákroku je zmena zakrivenia rohovky pôsobením laserových impulzov tak, že sa zmení dopad lúčov nie za, ale na sietnicu. Pri ďalekozrakosti vieme laserom odstrániť dioptrie do hodnoty +5. Vyššie dioptrie sa riešia už viac invazívnym zákrokom a to výmenou vnútroočnej šošovky. Podmienkou laserového zákroku pri ďalekozrakosti je na rozdiel od krátkozrakosti aj vek a to nad 30-35 rokov. Výnimkou je ďalekozrakosť v kombinácii s astigmatizmom, ktorú vieme zoperovať aj skôr.

Laserové operácie očí sú dnes nielen moderným riešením, ale aj úplne bezbolestný a bezpečný spôsob, ako sa zbaviť dioptrií. Objednajte sa na konzultáciu do najskúsenejšieho a najlepšie vybaveného centra na Slovensku. Prípadne si o nás prečítajte viac tu v našom článku.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pocket
Share on telegram
Share on email