Laserová operácia očí bez dotyku jedinečnou metódou SmartSurfACE 7D (iba v EXCIMERi).

Metóda SmartSurfACE 7D je  komfortná laserová metóda pre všetkých, ktorí sa túžia zbaviť okuliarov rýchlo a s minimálnym zásahom do svojich očí. Operácie SmartSurfACE 7D je možné vykonať iba na najmodernejších laseroch spoločnosť Schwind, ktoré disponujú technológiou SmartPulse a práve naše očné laserové centrum EXCIMER je jediným očným centrom na Slovensku, ktoré takéto prístrojové vybavenie […]

Trápi vás ďalekozrakosť? Zbavte sa jej laserovým zákrokom.

Čo je to ďalekozrakosť? Ďalekozrakosť (hypermetropia) je dioptrická chyba, kedy oko nevidí dobre nielen do diaľky, ale aj do blízka. Pri hypermetropii je oko príliš krátke, alebo lomivosť optickej sústavy je nedostatočná. Svetelné lúče sa preto zbiehajú za sietnicou a na sietnici vzniká rozmazaný, zahmlený obraz. Korigujeme ju dioptriou so znamiekom /+/. Podobný jav prejavujúci sa vekom je […]

Máte astigmatizmus? Pomôžeme vám.

astigmatizmus

Čo je astigmatizmus? Astigmatizmus je dioptrická chyba, spôsobená najmä nerovnomerným zakrivením rohovky, ktorá nemá pravidelný pologuľový tvar, ako je tomu pri emmetropii, teda pri ľuďoch s normálnym videním. Človek s astigmatizmom má rohovku sploštenú alebo naopak priveľmi zakrivenú. Časť svetelných lúčov sa preto zbieha mimo miesta najostrejšieho videnia a na sietnicu dopadá deformovaný, neostrý obraz. […]

Trápi vás krátkozrakosť? Zbavte sa jej.

krátkozrakosť

Čo je to krátkozrakosť (myopia)? Krátkozrakosť alebo myopia je dioptrická chyba, najčastejšie zapríčinená prílišnou dĺžkou oka, zriedkavejšie môže byť spôsobená aj nadmernou lomivosťou optickej sústavy. Spomínaná dĺžka oka, ktorá sa mení počas rastu človeka približne do 18-teho roku života, určuje miesto dopadu svetelných lúčov. Pri myopii sa svetelné lúče zbiehajú pred miestom najostrejšieho videnia, čím […]