Metóda SMILE

metóda SMILE

Metóda SMILE

Ak sa zaujímate o operáciu na odstránenie dioptrií pomocou laseru, zrejme ste sa už stretli s metódou, ktorá sa nazýva SMILE (alebo aj ReLEx SMILE) a možno sa pýtate, prečo ju niektoré centrá ponúkajú a iné nie? Odpoveď na túto otázku sa tak trochu „potáca“ medzi medicínou a biznisom. Metóda SMILE je totižto pomerne novou metódou, na ktorej vývoji boli vynaložené nemalé prostriedky a preto patrí v súčasnosti k najdrahším dostupným metódam. Taktiež názov SMILE znie z marketingového hľadiska veľmi pútavo, preto nie je ťažké prilákať klienta na modernú, pomerne drahú a marketingovo dobre spracovanú metódu operácie na odstránenie dioptrií. 

Prečo teda neponúka túto metódu aj EXCIMER?

Na úvod azda treba povedať, že sa nebránime v budúcnosti zaradiť túto metódu do portfólia nami poskytovaných služieb, avšak je tu hneď niekoľko „ALE“. Z pohľadu medicíny totiž nie je metóda SMILE ešte dostatočne precízna, respektíve má súčasne hneď niekoľko nedostatkov. Touto metódou je možné operovať iba jednoduché dioptrie, bez astigmatizmu, no i napriek tomu výsledky štúdií publikovaných v medzinárodnej oftalmologickej literatúre a klinické výsledky a skúsenosti zahraničných centier hovoria o vysokom percente nespokojných pacientov operovaných metódou SMILE. Jedným z hlavných dôvodov je nemožnosť centrácie pomocou laserového prístroja, čo má nesporne negatívny vplyv na presnosť zákroku. Ďalším dôvodom je fakt, že pri metóde SMILE sa na rozdiel od iných bežne používaných metód na odstránenie dioptrií (LASEK, LASIK, Trans-PRK a pod.), nevyužíva vôbec excimerový laser, ale celý zákrok je založený na femtosekundovom laseri, ktorý je „vďaka“ svojim fyzikálnym vlastnostiam približne 10-krát nepresnejší, ako laser excimerový.

Niektoré zahraničné špičkové centrá sa rozhodli túto metódu úplne stiahnuť zo svojej  ponuky

V dôsledku toho sa niektoré zahraničné centrá rozhodli túto metódu stiahnuť z ponuky, respektíve ju vôbec do svojej ponuky nezaradili. Napr. sieť EYE LASER pôsobiaca v Rakúsku a Švajčiarsku, ktorá prestala metódu ReLEx SMILE úplne ponúkať a ako sa môžeme dočítať na ich webstránke, urobili tak na základe klinických výsledkov a celosvetovo publikovaných štúdií (viac info tu). Neznamená to samozrejme, že s výsledkom zákroku nemôže byť klient spokojný, znamená to iba toľko, že percento komplikácií, respektíve nespokojných klientov, je pri metóde ReLEx SMILE podstatne vyššie, ako pri iných metódach. Preto na poskytovanie metódy SMILE v čase, keď najnovšie excimerové lasery sú tak pokročilé, že ich rýchlosť, presnosť a bezpečnostné systémy sú zárukou takmer 100% dokonalého výsledku operácie, jednoducho nevidíme dôvod.

Zaujímajú vás jednotlivé operačné metódy?

Zúčastnite sa našej bezplatnej diskusie, kde vám naši lekári vysvetlia podrobnejšie laserové operačné metódy a zodpovedia vám na všetky vaše otázky. Najbližší termín diskusie nájdete tu.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pocket
Share on telegram
Share on email